Radikal minskning av barnfetma tack vare aktiv samverkan mellan flera kommunala funktioner

Finska staden Seinäjoki har blivit en internationell förebild efter ett målmedvetet arbete med målsättning att minska fetma och övervikt hos barn. Och som konsekvens minska flera sjukdomar förknippade med övervikt, tex diabetes typ 2.

Från hela världen kommer delegationer för att lära mer om hur samverkan mellan en rad samhällssektorer lyckats med en radikal förändring på relativt kort tid. Efter det att WHO lagt ut en entusiastisk text om erfarenheterna spreds exemplet och har uppmärksammats över Europa och Asien. I detta nu testas modellen i sex finska städer, från storstaden Åbo till Lapinhahti med knappt 10 000 invånare. Skolan är central men även andra funktioner och ökad rörelse likväl som matvanor är ingredienser i framgången. Läs mer här och lyssna till an framstående eldsjäl bakom detta projekt Ulla Frantti-Malinen – personen som fick samverkan att hända – på riktigt!

 

Ulla Frantti-Malinen pratar på Nordic Health Convention 15 november. Läs om hennes seminarie här