Framtidens träning i VR

Kan du berätta kort om din föreläsning?
Min föreläsning kommer handla om träning i Virtual Reality, VR-träning helt enkelt! Vad är det? Hur fungerar det? Vad är det som är så bra med det och vad händer på marknaden?

Vilka är de största utmaningarna du stöter på i ditt arbete?
Den största utmaningen är helt klart att tekniken än så länge är relativt dyr och otymplig. Jag vill att alla ska få chansen att testa att fysiskt aktivera sig i VR men långtifrån alla har VR-system hemma.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med träning i VR?

  • Fördelar
    Det bästa med att träna i VR är att man glömmer att man tränar! Riktigt bra VR är så visuellt kraftfullt att kroppen bara lyder hjärnan. Man slipper motivera mig själv, det går av bara farten.
  • Nackdelar
    Den främsta nackdelen med träning i VR är som sagt att tekniken än så länge är relativt dyr och otymplig. Detta gör att den – enligt mig – bästa och mest inneslutande tekniken är tyvärr svårtillgänglig.

Vad ser du i framtiden?
Att träning blir uppkopplat av andra anledningar än att följa puls, steg och sömn. Att vi kopplar upp oss för att få skjuts av den sociala kraften som finns i grupp och att nya träningsformer växer fram som kan tilltala fler.

Vad hoppas du att publiken får med sig från din föreläsning?
Nyfikenhet på framtidens träning! Inte bara nyfikenhet på VR och träning utan allt som har med framtidens träning att göra. Det är inte nästa vecka (och heller inte veckan efter det) som vi alla står och tränar i VR eller är uppkopplade mot AI-tränare men nyfikenheten att redan idag utforska de möjligheter som finns tror jag är det som kommer se till att vi är relevanta imorgon!

Läs mer om seminariet>>