Nyheter från Nordic Health Convention

Se film med ljud

Vi måste utgå från objektiv data i vår forskning för att dra rätt slutsatser

01 november / 2017

Vi måste utgå från objektiv data i vår forskning för att dra rätt slutsatser”Intervju med Daniel Berglind, forskare i fysisk aktivitet på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet - Det finns studier som visar att de barn och ungdomar som har bäst betyg också  är de som tränar och rör sig mest men det innebär inte att betygen per automatik blir bättre för att du rör dig mer...

Läs vidare

Succé eller magplask? Hur har det gått för HiQ på vägen mot att bli Göteborgs hälsosammaste bolag?

04 oktober / 2017

Det har nu gått några månader sedan Ulrika Muchow Stenström och Jessica Söderbäck från HiQ deltog i Nordic Health Convention. De berättade då om resan HiQ startat för att försöka bli Göteborgs hälsosammaste bolag. Ni kanske undrar hur det gått för dem? Blev det ett magplask? Har de gett upp ? Om inte hur långt har de kommit på sin resa? Vi har stämt av med HiQ Health team om vad som hänt sen si...

Läs vidare

Radikal minskning av barnfetma tack vare aktiv samverkan mellan flera kommunala funktioner

04 oktober / 2017

Finska staden Seinäjoki har blivit en internationell förebild efter ett målmedvetet arbete med målsättning att minska fetma och övervikt hos barn. Och som konsekvens minska flera sjukdomar förknippade med övervikt, tex diabetes typ 2. Från hela världen kommer delegationer för att lära mer om hur samverkan mellan en rad samhällssektorer lyckats med en radikal förändring på relativt kort tid....

Läs vidare

"Vår samtid är full av underverk"

04 oktober / 2017

Vi har träffat Bodil Jönsson, professor emerita på Lunds Universitet, för att prata kring hennes seminarie om äldrehälsan. Bodil börjar med att påpeka att vi har aldrig haft det så bra som nu, det gäller både för äldre människor själva och för äldrevård och äldreomsorg. Vilka grundläggande föreställningar kring åldrandet behöver ändras? - Vår samtid är full av underverk, men det allra störs...

Läs vidare

Vi vill tipsa om Health for Wealth

11 september / 2017

Podden Health for wealth startade eftersom alla pratar om hållbar hälsa i arbetslivet. Ändå verkar det så svårt att lyckas. Vi vet att hälsosamma arbetsplatser är vinnande arbetsplatser. En av vår tids största samhällsfrågor är de skenande ohälso- och sjukskrivningstalen. Samhällets och individernas kostnader för det här är enorma. Men även företagens. Så hur gör man? Det är den frågan de st...

Läs vidare

Laura Hartman om en ökad samverkan för jämlik hälsa

11 september / 2017

Vi fick en pratstund med Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ledamot i Kommission för jämlik hälsa samt inledande talare på konferensen Nordic Health Convention, en del av Kvalitetsmässans konferens den 15 november 2017. Nordic Health Convention ska bidra till en ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning vilket Laura menar är en förutsättning för att sam...

Läs vidare

Prata folkhälsa i Almedalen

27 juni / 2017

Nordic Health Convention, tillsammans med Vitalis, Träffpunkt Idrott och Kvalitetsmässan vill på olika sätt bidra till en ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning. Syftet är att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi...

Läs vidare

Att träna och uppleva rörelseglädje ska inte vara en kostnadsfråga

11 maj / 2017

Carolina Klüft är projektledare för GEN-PEP, en organisation som arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De jobbar även för att öka engagemang hos barn och ungdomar kring bättre matvanor. Carolina deltar i paneldiskussionen på förmiddagen på Nordic Health Convention (NHC). Folkhälsa och då främst när det rör barn och un...

Läs vidare

Parallella lösningar och goda exempel krävs för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar

04 maj / 2017

Vi fick en pratstund med Per Nilsson som är professor i pedagogik och rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Per är även ordförande i Centrum för idrottsforskning samt ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa och tror på parallella lösningar och goda exempel för att främja ökad jämlik hälsa i samhället.   På vilket sätt arbetar du med folkhälsofrågan? Jag har två olika bakgrund...

Läs vidare

Västra Götalandsregionen kraftsamlar för att elever ska fullfölja sina studier

27 april / 2017

Vi har träffat Elisabeth Rahmberg, Folkhälsochef i Västra Götalandsregionen (nedan VGR) och en av talarna på årets konferens Nordic Health Convention den 17 maj. Elisabeth deltar som talare på spåret Barn och Ungdom och fokuserar i sin roll på folkhälsofrågan främst ur ett befolkningsperspektiv.   Hur arbetar ni på VGR med folkhälsofrågan? - Vi arbetar utifrån befolkningsperspektivet. Det...

Läs vidare