Talarpresentationer

17 maj 2017

17 maj 2017

Här kan du ladda ner ett urval av de presentationerna som talarna hade på Nordic Health Convention 17 maj.

Carl-Johan Sundberg

Forskningen om effekten av fysisk aktvitet

Mats Börjesson

Minnet - inlärningen - koncentrationsförmåga

Ingibjörn Jonsdottir

Det går inte att köpa sig fri från dålig arbetsmiljö

Lena Hök

Förebyggande hälsoarbete och affärsnära forskning

Matti Leijon

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Elisabeth Rahmberg

VGR kraftsamlar för att elever ska fullfölja studier

Alexander Orméus

Den friska bilhandlaren

Lena Hök

Det lönar sig att satsa tidigt