Årets program

Årets konferens går under temat Nordic Health ”Un-Convention”

Årets konferens går under temat Nordic Health ”Un-Convention”

Årets program

Här är en översikt av programmet 2018. Innehållet kommer att uppdateras löpande med talare och inspiratörer.

10.00 – Problemformulerande förmiddag

Under förmiddagen kommer vi att konkretisera tydliga problemformuleringar kring de olika frågeställningarna. Vi lånar varandras hjärnor för att inventera, analysera och prioritera bland motivationsfaktorer, medel och miljöer. För att orka hålla igång tankeverksamheten så lägger vi in olika sköna stunder då vi låter våra sinnen vila.

12.15 – Verklighetsnärande lunch

Under lunchen, där vi äter tillsammans med individer från många olika sammanhang, har vi också en surfplatta på lunchbordet via vilken vi får direktkontakter med medmänniskor som bokstavligen befinner sig i flera av de miljöer och sammanhang som vi jobbar med under konventet. Vi ger oss också ett utrymme till en skön vila på maten.

14.00 – Konceptutvecklande eftermiddag

Under eftermiddagen så tankejobbar vi i synnerligen kreativa och systematiska former med att generera idéer och utforma visuella förslag på olika konceptuella lösningar på de problem som har formulerats under förmiddagen. Även här varieras lite intensivare tankearbete med väl valda aktiviteter för mental och fysisk återhämtning.

16.30 – Överlämnande avslut med After Thinking Work

Vi avslutar dagen med att dokumentera våra tankeresultat i format som gör det lättare att kommunicera dessa även med de som inte har varit med under dagen. Vi tydliggör också vilka som efteråt ska få ta del av våra förslag. För de som har tid och lust så öppnar sedan vår ATW (After Thinking Work) med kul eftersnack och trevligt häng.

Frågeställningar som skapar fokus och framåtdriv

Vi har formulerat ett antal konkreta frågeställningar som du kan välja att engagera dig i under denna dag.

Barn & ungdom

 • Hur våga och hinna släppa iväg barnen att ta sig själva till skolan och andra aktiviteter?
 • Hur kunna vara i naturlig rörelse vid undervisning och andra planerade aktiviteter i skolan?
 • Hur göra det naturligt att söka sig till fritidsaktiviteter och föreningsliv som erbjuder rörelse och nya sociala kontakter?
 • Hur skapa alternativ till mental och social stimulans som ansträngningslöst erbjuds via stillasittande framför skärmar?

Arbete & familj

 • Hur kunna få med små barn och tyngre saker i vardagslogistiken och ändå själv vara i fysisk rörelse?
 • Hur kunna vara i naturlig rörelse vid möten, digital kommunikation, kompetensutveckling och eget arbete?
 • Hur möta kommersiella budskap och erbjudanden om bekvämlighet baserad på mindre mängd rörelse?
 • Hur göra det mycket lättare för individer och familjer att byta till en mer rörlig livsstil?
 • Hur i början orka öka sin egen vardagsrörlighet då det mest känns jobbigt och ännu inte ger mer energi?

Seniorer & omsorg

 • Hur våga och vilja lämna hemmet/rummet för att träffa nya människor och obekanta i rörliga och sociala aktiviteter?
 • Hur kunna vara i naturlig rörelse i vardagen även när man har kroniska sjukdomar och besvär att röra sig?