Årets program

Nordic Health Conventions den 16 maj

Nordic Health Conventions den 16 maj

 

Varmt välkomna till nästa version av Nordic Health Conventions som äger rum den 16 maj 2019 på Svenska Mässan i Göteborg! Vi ses igen för att föra diskussionen vidare, för att dela nya forskningsresultat och för att dela goda exempel och hitta inspiration. Fysisk aktivitet står i fokus i detta pågående samtal om ökad jämlik hälsa och folkhälsa. Dagen inleds med anförande om forskning och politikens ansvar och följs därefter av ett samtal med representanter från akademi, näringsliv, civilsamhälle, politik och offentlig sektor.

Efter lunchpaus fortsätter vi med aktuella forskningsresultat som stödjer varandra och därefter konkreta exempel på mätbar framgång.

 

Agenda för dagen den 16 maj:

09.30-10.10 Kaffe

10.10-10.50 Inledning och invigning 
Mai-Lis Hellenius inleder Nordic Health Convention med aktuell forskning och en lång erfarenhet av hur effektiv fysisk aktivitet är för att påverka individens hälsa, både kropp och själ. Och hur satsningar på detta påverkar såväl samhällsekonomin och arbetsplatsen.  

10.50-12.00. Panelsamtal inkl. frågestund
Ett samtal med fokus på ansvar och mandat, om effekter på individ och samhälle, på arbetsgivare och arbetstagare. Om hur enormt central fysisk aktivitet är – och hur fullständigt avgörande och nödvändigt det är att strukturellt satsa på beteendeförändringar – i vardagen för våra barn och unga. För att vi ska orka ett helt arbetsliv. För att våra allt längre liv ska nå hög livskvalitet. Hör vad Mai-Lis Hellenius, Karl-Erik Nilsson, Anders Olsson, Kristina Hagtröm och Elisabeth Rahmberg har att säga om sitt eget ansvar och hur de ser att de kan påverka i sin egen vardag.

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.30 Forskningsrapporter

Rapport 1: Senaste forskningen om effekten av fysisk aktivitet – och bristen på fysisk aktivitet
Lyssna till Gisela Nyberg som leder projektet som, med hjälp av sensorer mäter barn och ungas fysiska aktivitet. Giselas rapport visar på skrämmande siffror – närmare 80 % av flickor under 18 år rör sig mindre än 1 tim om dagen. Läs mer om studien här >

Rapport 2: Forskningsresultat från GIH: kraftigt försämrad kondition av arbetsföra svenskar
Lyssna till Elin Ekblom Bak som under hösten 2018 rapporterade om den kraftigt försämrade konditionen av arbetsföra svenskar. Vad innebär forskningsresultaten för individen som ska orka jobba ett helt arbetsliv och vad innebär den för folkhälsan. Läs mer om rapporten här >

 
Rapport 3: UEFAs forskning om fotbollens positiva social, ekonomiska och hälsoeffekter
Lyssna till Caroline Waldheim som berättar om samhällsnyttan fotbollen skapar och hur om civilsamhället tar ansvar för och bidrar till ökad fysisk aktivitet. Läs mer här >

13.35-14.15  Case 1: Friska företag – sjukt lönsamt!
Hur mår vi i Sverige och vad får det för konsekvenser för företag? Vad är vinsten att arbeta förebyggande med hälsa och hur kan Skandia som försäkringsbolag vara en partner i hälsa för företag?  Skandia har de senaste 10 år lyckats halvera antalet sjukskrivningar hos sina företagskunder. Detta genom effektiv rehabilitering men framförallt genom en stor satsning på förebyggande insatser. 
 
Vi vet att det lönar sig att satsa förebyggande, det vinner alla på!

Kristina Hagström, hälsostrateg, berättar om bakgrunden till Skandias satsning på hälsoområdet och vad det har resulterat i tillsammans med kundföretag fram tills idag.  Hon blickar även framåt kring utvecklingen framöver och hur Skandia ser på framtida utmaningar runt hörnet…


14.20-15.00 – Case 2
Blir detta ditt case? Hör av dig till oss om du har något gott exempel att dela med dig av!

15.00-15.15 Kaffe

15.20-16.00 Case 3:  Rapport från VGR – friskaste organisationen i Sverige

16.05-16.30 Avslutande aktivitet

Bland talarna på konferensen 2019:

Caroline Waldheim, EU-Public Affairs Officer
Ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på Svenska Fotbollförbundet, med uppdraget att stärka fotbollens samhällskontakter och EU-stöd. Innan Caroline började på SvFF var hon politiskt sakkunnig i Regeringskansliet hos idrottsminister Gabriel Wikström. Hon har sin bakgrund inom socialdemokratin där hon bland annat varit medarbetare till partisekreteraren, chef för partiets organisationsavdelning och ansvarig för flera partikongresser. Caroline har varit vice ordförande för Korpen och sitter nu i styrelsen för Sundbybergs IK.

Mai-Lis Hellenius, Professor preventiv kardiologi vid KI
Mai-Lis är läkare och sedan år 2006 professor i allmänmedicin, med inriktning mot hjärtkärlprevention vid Karolinska Institutet. Med gedigen förankring i evidensbaserad forskning runt de positiva effekterna av fysisk aktivitet, praktiserad under flera decennier är Mai-Lis en aktiv röst för vardagsmotion. Hon är också aktiv inom ramen för GEN-PEP och En Friskare Generation. Hör henne inleda dagen den 16 maj och därefter delta i panelsamtalet. 

Karl-Erik Nilsson, Ordförande Svenska Fotbollförbundet
Karl-Erik Nilsson är ordförande för Svenska Fotbollförbundet, första vice ordförande i UEFA, ordförande för UEFAs HatTrick-kommitté och EXCO-representant i Professional Football Strategy Council. Han är dessutom fortfarande styrelseledamot i sin lokala fotbollsklubb, IK Oddevold. Nilsson har dömt 150 allsvenska matcher och ett antal matcher i UEFA Champions League och finalen i UEFA U21-EM 2000. Han var organisationschef för UEFA U21-EM i Sverige 2009. Han har haft flera andra UEFA-uppdrag som domarobservatör och inte minst som mentor i fotbollsrörelsen. Han har även utbildat sig och arbetat som lärare och engagerat sig politiskt.

Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia
Kristina Hagström är strateg på Skandia och jobbar med utveckling av hälsofrämjande och förebyggande affärsmodeller för att skapa friska företag och hälsosamma medarbetare. Skandia vill skapa ett livslångt hälsosamt liv och en god pension för sina kunder. Kristina har arbetat på Skandia sedan 2001 och har under dessa år skapat hälsokedjan för anställda och arbetsgivare, etablerat ett forskningsråd, och tittar på den tekniska utvecklingen inom vård och hälsa.

Elisabeth Rahmberg, Folkhälsochef Västra Götalandsregionen
Elisabeth Rahmberg har varit socionom och folkhälsochef för Västra Götalandsregionen sedan 2013. Hon har tidigare varit socialchef och har lång erfarenhet inom offentlig välfärdssektor inom socialtjänst, psykiatri, habilitering och migrationsområdet. Elisabeth har ett stort intresse för folkhälsofrågor.

Anders Olsson, Järnmannen, OS-medaljör 
Anders ”Järnmannen” Olsson har genom sin livsresa upplevt både himmel och helvete. Från den dagen han vaknade upp från operationsbordet till sin nya verklighet, förlamad i benen med efterföljande tunga år till de fantastiska prestationerna i bland annat Iron Man, flerfaldiga guld i simning i Paralympics och nu senast den omänskliga bedriften i Wild Water Challenge. Under flera år har han genomfört föreläsningar fyllda av både skratt, jubel, medlidande, hurrarop och tårar för både företag och privatpersoner om sin egen livsresa som enklast sammanfattas i rubriksättningen för själva föreläsningen: Det finns ingen gräns. 

Mai Lis Hellenius

Professor preventiv kardiologi vid KI

Karl-Erik Nilsson

Ordförande SvFF

Caroline Waldheim

EU-Public Affairs Officer

Kristina Hagström

Hälsostrateg, Skandia

Boka konferensen till Early Bird-pris

Gäller till 16 april!

Boka till Early Bird-pris