Följ oss

Vårt mål är att bidra till ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning även via sociala medier

Följ oss via vårt evenemang på Facebook