Följ oss

Vårt mål är att bidra till ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning även via sociala medier

Är du intresserad av att lyssna på seminarierna om folkhälsa på Kvalitetsmässan?

Följ oss via vårt evenemang på Facebook