Nordic Health Convention

Nordic Health Conventions är en samlingsplats med internationell utblick för beslutsfattare, innovatörer och strateger – liksom för de som aktivt arbetar för ett friskare Sverige i sin vardag. I offentlig sektor och i näringslivet. I Sverige och Norden. Det självklara tillfället för diskussion och spridning av kunskap och kompetens inom hälsa och folkhälsa, med fokus på ett aktivt liv.

Vi vet att utvecklingen går åt fel håll!

Närmare 80 % av svenska flickor rör sig mindre än 1 timma om dagen och i höstas visade ny forskning på att nästan hälften av alla svenskar har farligt dålig kondition. Vi vet att vi måste ändra livsstil. Vi vet vad som händer med vår egen hälsa, med vår möjlighet att orka ett helt yrkesliv och hur illa det står till med utvecklingen av den jämlika folkhälsan. Men varför lyckas vi inte ändra utvecklingen? Och vad behöver vi göra, som individ, som ansvariga arbetsgivare och som samhällsaktörer?

Vi bjuder in till ett dynamiskt samtal med inspiration och konkreta exempel under en dag med forskningsrapporter, samtal med representation från samhällets olika aktörer och med konkreta exempel att hämta inspiration och verktyg från. I centrum står fysisk aktivitet!

Mission

Genom möten, diskussion och kunskapsdelning vill vi öka förståelsen för värdet av satsningar på hälsa och folkhälsa i samhällets alla delar ‐ för den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet för ett konkret genomslag. Över tid vill vi påverka utvecklingen av fysiskt, psykiskt och socialt välmående i positiv riktning för individen
och samhället genom att påvisa de humana och ekonomiska effekter det innebär att investera i hälsa främst via fysisk aktivitet i allas våra livsstadier.

Målgrupper

  • Kommunrepresentanter från barn och ungdom, fritid och omsorg
  • Regionrepresentanter från folkhälsa och regionutveckling
  • Representanter från näringsliv, ledare, ledningsgrupper och HR
  • Beslutsfattare och opinionsbildare så som politiker, forskare och aktiva inom hälsa och träning.

 

Med alla aktörer på plats blir effekten stor och hållbar över tid. Här hittar du:

  • De bästa exempel – som för ditt uppdrag vidare
  • De senaste forskningsresultaten
  • Dina nya samarbetspartners
  • De oväntade mötena
  • De nya insikterna

 

Effekten är ett jämlikare samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhället och företaget. I förlängningen en förbättring av vår demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige!

Bilder från Nordic Health Conventions 17 maj 2017