Nordic Health Convention

Nordic Health Convention är den ledande konferensen och mötesplatsen som belyser frågor om folkhälsa och vänder sig till alla som jobbar för jämlik och förbättrad hälsa och folkhälsa.

Just nu har vi tre inriktningar under konferensen: Barn & Ungdom, Yrkeslivet och Det aktiva åldrandet. Konferensen arrangeras i sin helhet i maj varje år och gör därutöver nedslag på konferenserna Kvalitetsmässan, Vitalis och Träffpunkt Idrott. Nästa tillfälle så arrangeras Nordic Health Convention på Träffpunkt Idrott 5-7 mars.

Med avstamp i forskning – ett samtal om den nödvändiga jämlika hälsan med exempel på initiativ och resultat


Vad måste vi göra för att ändra riktning?

Nordic Health Convention belyser dessa frågor, diskuterar komplexiteten och bidrar med exempel och verktyg i framtidens nödvändiga hälsoarbete.

Forskningen pekar på en alarmerande utveckling. Barnen sitter still. Eller med näsan i en skärm. Vi vuxna är inte så mycket bättre! Och vi vet att ett stillasittande liv leder till en rad hälsoproblem.

Vi har också massor med kunskap – väl förankrad i forskning. Vi vet att regelbunden fysisk aktivitet är det allra bästa sättet att öka inlärningsmöjligheterna. Och att det är den allra bästa medicinen för t.ex. psykisk ohälsa. Bättre än vilket piller som helst.

Bilder från Nordic Health Convention 17 maj 2017

Film från Nordic Health Convention 17 maj 2017