Nordic Health Convention

16 maj på Svenska Mässan

Köp konferensbiljett

Nordic Health Conventions är en samlingsplats med internationell utblick för beslutsfattare, innovatörer och strateger – liksom för de som aktivt arbetar för ett friskare Sverige i sin vardag. I offentlig sektor och i näringslivet. I Sverige och Norden. Det självklara tillfället för diskussion och spridning av kunskap och kompetens inom hälsa och folkhälsa, med fokus på ett aktivt liv.

Varmt välkomna till nästa version av Nordic Health Convention som äger rum den 16 maj 2019 på Svenska Mässan i Göteborg. Se årets konferensprogram här>>

 

Vi vet att utvecklingen går åt fel håll!

Närmare 80 % av svenska flickor rör sig mindre än 1 timma om dagen och i höstas visade ny forskning på att nästan hälften av alla svenskar har farligt dålig kondition. Vi vet att vi måste ändra livsstil. Vi vet vad som händer med vår egen hälsa, med vår möjlighet att orka ett helt yrkesliv och hur illa det står till med utvecklingen av den jämlika folkhälsan. Men varför lyckas vi inte ändra utvecklingen? Och vad behöver vi göra, som individ, som ansvariga arbetsgivare och som samhällsaktörer?

Vi bjuder in till ett dynamiskt samtal med inspiration och konkreta exempel under en dag med forskningsrapporter, samtal med representation från samhällets olika aktörer och med konkreta exempel att hämta inspiration och verktyg från. I centrum står fysisk aktivitet!

 

Bland talarna på konferensen 2019:

Caroline Waldheim, EU-Public Affairs Officer
Ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på Svenska Fotbollförbundet, med uppdraget att stärka fotbollens samhällskontakter och EU-stöd. Innan Caroline började på SvFF var hon politiskt sakkunnig i Regeringskansliet hos idrottsminister Gabriel Wikström. Hon har sin bakgrund inom socialdemokratin där hon bland annat varit medarbetare till partisekreteraren, chef för partiets organisationsavdelning och ansvarig för flera partikongresser. Caroline har varit vice ordförande för Korpen och sitter nu i styrelsen för Sundbybergs IK.

Mai-Lis Hellenius, Professor preventiv kardiologi vid KI
Mai-Lis är läkare och sedan år 2006 professor i allmänmedicin, med inriktning mot hjärtkärlprevention vid Karolinska Institutet. Med gedigen förankring i evidensbaserad forskning runt de positiva effekterna av fysisk aktivitet, praktiserad under flera decennier är Mai-Lis en aktiv röst för vardagsmotion. Hon är också aktiv inom ramen för GEN-PEP och En Friskare Generation. Hör henne inleda dagen den 16 maj och därefter delta i panelsamtalet. 

Karl-Erik Nilsson, Ordförande Svenska Fotbollförbundet
Karl-Erik Nilsson är ordförande för Svenska Fotbollförbundet, första vice ordförande i UEFA, ordförande för UEFAs HatTrick-kommitté och EXCO-representant i Professional Football Strategy Council. Han är dessutom fortfarande styrelseledamot i sin lokala fotbollsklubb, IK Oddevold. Nilsson har dömt 150 allsvenska matcher och ett antal matcher i UEFA Champions League och finalen i UEFA U21-EM 2000. Han var organisationschef för UEFA U21-EM i Sverige 2009. Han har haft flera andra UEFA-uppdrag som domarobservatör och inte minst som mentor i fotbollsrörelsen. Han har även utbildat sig och arbetat som lärare och engagerat sig politiskt.

Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia
Kristina Hagström är strateg på Skandia och jobbar med utveckling av hälsofrämjande och förebyggande affärsmodeller för att skapa friska företag och hälsosamma medarbetare. Skandia vill skapa ett livslångt hälsosamt liv och en god pension för sina kunder. Kristina har arbetat på Skandia sedan 2001 och har under dessa år skapat hälsokedjan för anställda och arbetsgivare, etablerat ett forskningsråd, och tittar på den tekniska utvecklingen inom vård och hälsa.

Elisabeth Rahmberg, Folkhälsochef Västra Götalandsregionen
Elisabeth Rahmberg har varit socionom och folkhälsochef för Västra Götalandsregionen sedan 2013. Hon har tidigare varit socialchef och har lång erfarenhet inom offentlig välfärdssektor inom socialtjänst, psykiatri, habilitering och migrationsområdet. Elisabeth har ett stort intresse för folkhälsofrågor.

Anders Olsson, Järnmannen, OS-medaljör 
Anders ”Järnmannen” Olsson har genom sin livsresa upplevt både himmel och helvete. Från den dagen han vaknade upp från operationsbordet till sin nya verklighet, förlamad i benen med efterföljande tunga år till de fantastiska prestationerna i bland annat Iron Man, flerfaldiga guld i simning i Paralympics och nu senast den omänskliga bedriften i Wild Water Challenge. Under flera år har han genomfört föreläsningar fyllda av både skratt, jubel, medlidande, hurrarop och tårar för både företag och privatpersoner om sin egen livsresa som enklast sammanfattas i rubriksättningen för själva föreläsningen: Det finns ingen gräns. 

Mission

Genom möten, diskussion och kunskapsdelning vill vi öka förståelsen för värdet av satsningar på hälsa och folkhälsa i samhällets alla delar ‐ för den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet för ett konkret genomslag. Över tid vill vi påverka utvecklingen av fysiskt, psykiskt och socialt välmående i positiv riktning för individen
och samhället genom att påvisa de humana och ekonomiska effekter det innebär att investera i hälsa främst via fysisk aktivitet i allas våra livsstadier.

Målgrupper

  • Kommunrepresentanter från barn och ungdom, fritid och omsorg
  • Regionrepresentanter från folkhälsa och regionutveckling
  • Representanter från näringsliv, ledare, ledningsgrupper och HR
  • Beslutsfattare och opinionsbildare så som politiker, forskare och aktiva inom hälsa och träning.

 

Med alla aktörer på plats blir effekten stor och hållbar över tid. Här hittar du:

  • De bästa exempel – som för ditt uppdrag vidare
  • De senaste forskningsresultaten
  • Dina nya samarbetspartners
  • De oväntade mötena
  • De nya insikterna

 

Effekten är ett jämlikare samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhället och företaget. I förlängningen en förbättring av vår demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige!

Upplev Nordic Health Un-Convention på några sekunder

 

”Otroligt inspirerande!"

”En ny slags upplevelse där vi fick använda både kropp och knopp”

”Upplevelsebaserat – vi fick rent fysiskt och mentalt flytta oss till olika platser”

”Vi börjar tänka på hur vi kan jobba med olika koncept i skolan redan NU!”

Bilder från Nordic Health Conventions 17 maj 2017