Några av talarna som medverkat

Gert Wingårdh

Arkitekt

Annika Strandhäll

Socialminister

Carolina Klüft

Projektledare GEN-PEP

Krister Hertting

Docent i pedagogik

Hans Karlsson

Direktör för avd. för vård och omsorg på SKL

Gisela Nyberg

med.dr och forskare

Alexander Orméus

Koncernchef Bra bil

Ingi Jonsdottir

Professor - Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Bodil Jönsson

Professor emerita Lunds universitet

Matti Leijon

Folkhälsovetare

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör Västra Götalandsregionen

Per Nilsson

Professor och rektor - Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Lena Höök

Hållbarhetschef Skandia

Mats Börjesson

Professor i idrottsfysiologi

Anna Storm

VD Elicit

Håkan Linnarsson