Exempel som gör skillnad

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 12:30-13:00

Beskrivning

Samarbete mot övervikt

Kungsbacka kommun driver tillsammans med Region Halland verksamhet för barn med övervikt och fetma i åldrarna 9–18 år. Samarbetet, som är unikt i sitt slag, syftar till att skapa en bättre upplevd och faktisk hälsa genom livsstilsförändringar. Allt görs med hänsyn till barnets hela livssituation. Lyssna till Anne Börjesson från Kungsbacka kommun och Lovisa Sjögren från Region Halland.

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018