Gränslös idrott i Stockholm

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 15:15-15:45

Beskrivning

Varje år avsätter Stockholms läns kommuner stora resurser för fritidsaktiviteter för barn och unga. De flesta deltar i aktiviteter i sina hemkommuner. Men en färsk studie visar att nästan en tredjedel av alla unga i länet frekvent reser över kommungränserna, ibland till olika fritidsaktiviteter. Seminariet visar på en ny modell för att underlätta rörlighet, idrottssamverkan över gränserna och vad idrottssamverkan över kommungränserna kan betyda, till exempel för anläggningsbyggandet.

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018