Inledningsanförande: Gert Wingårdh

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 09:15-09:35

Beskrivning

Folkhälsan i Sverige försämras. Städerna förtätas, vardagsmotion och spontanidrott behöver utrymme. Hur kan arkitekturen påverka och bidra till folkhälsan? Arkitekten Gert Wingårdh ger i inledningsanförandet till temadagen Anläggning sin syn på vad som krävs för att skapa anläggningar och ytor som uppmuntrar till fysisk aktivitet och bidrar till ett hållbart samhälle.

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018