Inledningsanförande

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 11:15-11:35

Beskrivning

Att röra på sig är livsviktigt – även i ordets strikta bemärkelse. Fysisk aktivitet bidrar inte bara till ökat välbefinnande, det gör oss också friskare. Men kanske är det just det roliga i att röra på sig som kan motivera oss mest, och få oss att inspirera våra unga. Allt handlar om att hitta något man tycker är kul.

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018