Konsten att stimulera hållbar motivation till fysisk aktivitet

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 12:15-12:45

Beskrivning

Hur håller man uppe motivationen när man väl börjat träna? ­E-hälsa, applikationer och interaktiva verktyg utvecklas i rasande fart. Men vetenskapligt utformade stödfunktioner och e-tjänster som verkligen främjar fysisk aktivitet – och upprätthåller motivationen – är sällsynta. Vilka exempel finns på verktyg som fungerar? Vår föreläsare pratar om vikten av att utvecklingsarbetet bör ske i nära samarbete mellan forskare, slutanvändare och representanter från både e-hälsoindustrin och vårdsektorn.

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018