Så rör sig barn och ungdomar i Sverige

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 11:35-12:15

Beskrivning

Den första nationella studien om barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande är klar och vi får ta del av resultaten. Hur många av våra unga når rekommendationerna om fysisk aktivitet? Finns det skillnader mellan kön, ålder och socioekonomiska grupper? Studien har med objektiva mätmetoder undersökt 3 500 barn och ungdomar.

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018