”Vi måste hitta nya sätt att organisera oss…”: Om idrottens integrationsmöjligheter

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 13:30-14:00

Beskrivning

Idrott är en populär kroppslig och global företeelse, med internationella regelverk och därigenom hög igenkänningsfaktor. Det finns därför en internationell politisk vilja att se idrott som arena för integration. Men idrottskulturer är också nationella och lokala, en spegling av det samhälle där den finns. Därför är det viktigt att problematisera vilka möjligheter och utmaningar vilken roll idrott kan spela i processen att ta emot och integrera nyanlända i det svenska samhället.

Medverkande
Krister Hertting Docent i pedagogik Högskolan i Halmstad

Nordic Health Convention

På Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018