Jämlik hälsa för alla

Nästa gång arrangeras Nordic Health Convention på Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018

Nästa gång arrangeras Nordic Health Convention på Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018

Nordic Health Convention är den ledande konferensen och mötesplatsen som belyser frågor om folkhälsa och vänder sig till alla som jobbar för jämlik och förbättrad hälsa och folkhälsa.

Konferensen arrangeras i maj varje år för alla som är engagerade i frågan. Representanter från akademin, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och politik deltar med målsättning att dela insikter, analyser, kunskap och exempel.

Nordic Health Convention föddes ur diskussionerna på Träffpunkt Idrott där samspelet mellan fysisk aktivitet och träning kopplas till folkhälsofrågan. Samtal med och mellan kloka personer resulterade i denna nya, årliga, mötesplats. Nästa gång arrangeras konferensen på just Träffpunkt Idrott den 5-7 mars 2018

Varmt välkommen till Nordic Health Convention – NHC@träffpunktIdrott

Utöver detta arrangeras nedslag på konferenserna Vitalis (24-26 april 2018) och Kvalitetsmässan (2019)

Film från Nordic Health Convention 17 maj 2017

Senaste nytt från Nordic Health Convention

Vi måste utgå från objektiv data i vår forskning för att dra rätt slutsatser

01 november / 2017

Vi måste utgå från objektiv data i vår forskning för att dra rätt slutsatser”Intervju med Daniel Berglind, forskare i fysisk aktivitet på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet - Det finns studier som visar att de barn och ungdomar som har bäst betyg också  är de som tränar och rör sig mest men det innebär inte att betygen per automatik blir bättre för att du rör dig mer...

Läs vidare

Succé eller magplask? Hur har det gått för HiQ på vägen mot att bli Göteborgs hälsosammaste bolag?

04 oktober / 2017

Det har nu gått några månader sedan Ulrika Muchow Stenström och Jessica Söderbäck från HiQ deltog i Nordic Health Convention. De berättade då om resan HiQ startat för att försöka bli Göteborgs hälsosammaste bolag. Ni kanske undrar hur det gått för dem? Blev det ett magplask? Har de gett upp ? Om inte hur långt har de kommit på sin resa? Vi har stämt av med HiQ Health team om vad som hänt sen si...

Läs vidare

Radikal minskning av barnfetma tack vare aktiv samverkan mellan flera kommunala funktioner

04 oktober / 2017

Finska staden Seinäjoki har blivit en internationell förebild efter ett målmedvetet arbete med målsättning att minska fetma och övervikt hos barn. Och som konsekvens minska flera sjukdomar förknippade med övervikt, tex diabetes typ 2. Från hela världen kommer delegationer för att lära mer om hur samverkan mellan en rad samhällssektorer lyckats med en radikal förändring på relativt kort tid....

Läs vidare

NYHETER

Få de senaste nyheterna från oss

OM

Läs mer om konferensen

FÖR VEM?

Du som har ett uppdrag, ansvar och brinner för jämlik och förbättrad hälsa och folkhälsa är välkommen.

Tex beslutsfattare och påverkare från:

  • Offentlig sektor inom skola, omsorg och fritid
  • Ledningsgrupp och HR näringsliv och offentlig sektor
  • Akademi
  • Civilsamhälle
  • Politik med uppdrag inom hälsa och folkhälsa

Vårt mål är att bidra till ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning via våra mötesplatser. I syfte att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Här hittar du:

  • De bästa exempel – som för ditt uppdrag vidare
  • De senaste forskningsresultaten
  • Dina nya samarbetspartners
  • De oväntade mötena
  • De nya insikterna

Partner