Konferensen om ökad jämlik hälsa 17 maj

Årets tema: Fysisk aktivitet

ScrollDownArrow
ScrollDownArrow

Tack till alla som var med och bidrog till att den första Nordic Health Convention blev en otroligt lyckad dag. Vi hoppas ni alla fick med er mycket ny kunskap om hur vi tillsammans kan jobba för en jämlik hälsa.

 


 

Hälsan – och folkhälsan är en av vår tids största frågor och utmaningar. Högt upp på FNs globala mål för 2030, endast efter målet att avskaffa extrem fattigdom och svält.

Vi vet att ett strategiskt och målmedvetet arbete i syfte att öka vår jämlika hälsa påverkar individ, organisation och samhälle positivt. Vi vet att frågan är komplex och att vi behöver involveras inom alla områden – politik, näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. Vi vet att vi behöver utmana invanda beteenden och det arbete som traditionellt gör i varje stuprör.

Vi vill bidra till samtalet på tvären – det som påbörjats och drivs med brinnande engagemang på så många olika platser och inom många olika typer av grupperingar.

VAR MED NÄR VI NU SAMLAS FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

Frågan är komplex och går inte att lösas med ett enkelt recept. Vi tar avstamp i denna komplexa frågeställning med en nationell utblick och därefter utifrån livets stadier. Barn och Ungdom med målet Fullföljda Studier samt Yrkeslivet med målet ”Ökad frisknärvaro”.

 

Filmer om föreläsningarna

Se fyra av våra talare presentera sina föreläsningar

Mats Börjesson, professor idrottsfysiologi

Anna Storm, Elicit

Alexander Orméus, Bra Bil

Jessica Söderbäck, HiQ

 

se filmer

FÖR VEM?

Du som har ett uppdrag, ansvar och brinner för jämlik och förbättrad hälsa och folkhälsa är välkommen.

Tex beslutsfattare och påverkare från:
• Offentlig sektor inom skola, omsorg och fritid
• Ledningsgrupp och HR näringsliv och offentlig sektor
• Akademi
• Civilsamhälle
• Politik med uppdrag inom hälsa och folkhälsa

Vårt mål är att bidra till ökad jämlik hälsa och folkhälsa via samtal, idéutbyte och opinionsbildning via våra mötesplatser. I syfte att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Här hittar du:

  • De bästa exempel – som för ditt uppdrag vidare
  • De senaste forskningsresultaten
  • Dina nya samarbetspartners
  • De oväntade mötena
  • De nya insikterna

VI FORTSÄTTER SAMTALET!

Nästa gång Nordic Health Convention dyker upp är på

 

Kvalitetsmässan 14-16 november 2017…

 

och igen på Träffpunkt Idrott 5-7 mars 2018…

 

och igen på Vitalis 24-26 april 2018.

 

… och igen i egen regi i maj 2018!